مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
لینوکس حرفه ای سی پنل 1 -
200 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
لینوکس حرفه ای سی پنل 2 -
500 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
لینوکس حرفه ای سی پنل 3 -
1024 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
لینوکس حرفه ای سی پنل 4 -
2048 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
لینوکس حرفه ای سی پنل 5 -
5120مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
لینوکس حرفه ای سی پنل 6 -
10240 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
لینوکس حرفه ای سی پنل 7 -
20480 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (23.20.147.6) در سیستم ثبت خواهد شد.