مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:




میزبانی ویندوز 2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 1 -
200 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
3 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 2 -
500 مگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
5 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 3 -
1 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
10 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 4 -
2 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
20 گیگا بایت ترافیک ماهانه

میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 5 -
5 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
50 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 6 -
10 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
100 گیگا بایت ترافیک ماهانه

میزبانی ویندوز2012 حرفه ای آلمان - حرفه ای 7 -
20 گیگا بایت فضا
نامحدود ایمیل
200 گیگا بایت ترافیک ماهانه

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.81.54.46) در سیستم ثبت خواهد شد.