مرواهاست

تغییرات سرور مجازی

Wednesday, November 12, 2014

شرکت مرواهاست به منظور ارتقاء کیفیت پهنای باند و جابه جایی لینک اینترنت و ارتقاء مشخصات فنی سرور تغییراتی بر روی سرور های مجازی ایجاد نموده است که می توانید جزئیات را در تعرفه این بخش و در لینک زیر مشاهده نمایید:
http://www.morvahost.com/servers/vps/