ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

پسوند دامنه هزینه ثبت سالیانه
com.  420,000ریال
net.  500,000ریال
org.  500,000ریال
ir.  105,000ریال
asia.  600,000ریال
biz.  480,000ریال
bz.  1,130,000ریال
cc.  1,180,000ریال
co.  1,200,000ریال
eu.  420,000ریال
ae.  4,900,000ریال
in.  430,000ریال
info.  500,000ریال
me.  1,040,000ریال
mn.  2,300,000ریال
tv.  1,500,000ریال
tel.  630,000ریال
us.  360,000ریال
ws.  1,050,000ریال
ch.  705,000ریال
pw.  370,000ریال
mobi.  800,000ریال
name.  420,000ریال
com.co.  1,040,000ریال
us.com.  920,000ریال
uk.com.  1,690,000ریال
de.com.  1,690,000ریال
org.uk.  470,000ریال
agency.  800,000ریال
co.uk.  620,000ریال
sch.ir.  105,000ریال
co.ir.  105,000ریال
gov.ir.  105,000ریال
ac.ir.  105,000ریال
ایران.  105,000ریال
net.ir.  105,000ریال
org.ir.  105,000ریال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

انتقال دامنه به مرواهاست

دامنه خود را انتقال دهید تا یک هم سال تمدید نمایید*

انتقال یک دامنه

* به جز دامنه های خاص