سی پنل معمولی آلمان

سی پنل معمولی 1
 • آلمان
  دیتاسنتر
 • 50مگابایت فضا
 • 3 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Cpanel کنترل پنل
 • 256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری
سی پنل معمولی 2
 • آلمان
  دیتاسنتر
 • 100مگابایت فضا
 • 5گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Cpanel کنترل پنل
 • 256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری
سی پنل معمولی 3
 • آلمان
  دیتاسنتر
 • 200مگابایت فضا
 • 8گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Cpanel کنترل پنل
 • 256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری
سی پنل معمولی 4
 • آلمان
  دیتاسنتر
 • 500مگابایت فضا
 • 12گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Cpanel کنترل پنل
 • 256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری
سی پنل معمولی 5
 • آلمان
  دیتاسنتر
 • 1 گیگا بایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Cpanel کنترل پنل
 • 256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری
سی پنل معمولی 6
 • آلمان
  دیتاسنتر
 • 2 گیگا بایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Cpanel کنترل پنل
 • 256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری