مرواهاست

هاست لینوکس اقتصادی

سی پنل معمولی 1


 
مبلغ250,000ریال
Anual

آلمان
دیتاسنتر

50مگابایت فضا

3 گیگابایت ترافیک

5عدد تعداد ایمیل

0 تعداددیتابیس

Cpanel کنترل پنل

256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری

سی پنل معمولی 2


 
مبلغ350,000ریال
Anual

آلمان
دیتاسنتر

100مگابایت فضا

5گیگابایت ترافیک

10عدد تعداد ایمیل

1عدد تعداددیتابیس

Cpanel کنترل پنل

256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری

سی پنل معمولی 3


 
مبلغ650,000ریال
Anual

آلمان
دیتاسنتر

200مگابایت فضا

8گیگابایت ترافیک

20عدد تعداد ایمیل

1عدد تعداددیتابیس

Cpanel کنترل پنل

256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری

سی پنل معمولی 4


 
مبلغ1,000,000ریال
Anual

آلمان
دیتاسنتر

500مگابایت فضا

12گیگابایت ترافیک

نامحدود تعداد ایمیل

1عدد تعداد دیتابیس

Cpanel کنترل پنل

256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری

سی پنل معمولی 5


 
مبلغ1,500,000ریال
Anual

آلمان
دیتاسنتر

1 گیگا بایت فضا

20 گیگابایت ترافیک

نامحدود تعداد ایمیل

2عدد تعداد دیتابیس

Cpanel کنترل پنل

2عدد دیتابیس

256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری

سی پنل معمولی 6


 
مبلغ2,000,000ریال
Anual

آلمان
دیتاسنتر

2 گیگا بایت فضا

30 گیگابایت ترافیک

نامحدود تعداد ایمیل

2عدد تعداد دیتابیس

Cpanel کنترل پنل

256 مگابایت رم و 5% سی پی یو میزان استفاده از منابع سخت افزاری