سرور مجازی ایران

وی پی اس ایران پلان 1


زمان راه اندازی سرویس تا 12 ساعت پس از پرداخت می باشد.

 • 512 مگابایت
  رم
 • 25 گیگابایت
  فضا
 • 100 گیگابایت
  ترافیک
 • 1
  آی پی
 • 1 هسته
  پردازنده
 • ایران
  محل سرور
وی پی اس ایران پلان 2


زمان راه اندازی سرویس تا 12 ساعت پس از پرداخت می باشد.

 • 1 گیگابایت
  رم
 • 45 گیگابایت
  فضا
 • 200 گیگابایت
  ترافیک
 • 1
  آی پی
 • 2 هسته
  پردازنده
 • ایران
  محل سرور
وی پی اس ایران پلان 3


زمان راه اندازی سرویس تا 12 ساعت پس از پرداخت می باشد.

 • 2 گیگابایت
  رم
 • 65 گیگابایت
  فضا
 • 300 گیگابایت
  ترافیک
 • 1
  آی پی
 • 3 هسته
  پردازنده
 • ایران
  محل سرور
وی پی اس ایران پلان 4


زمان راه اندازی سرویس تا 12 ساعت پس از پرداخت می باشد.

 • 4 گیگابایت
  رم
 • 85 گیگابایت
  فضا
 • 400 گیگابایت
  ترافیک
 • 1
  آی پی
 • 4هسته
  پردازنده
 • ایران
  محل سرور