مرواهاست

سرور مجازی ایران

وی پی اس ایران پلان 1


شروع از   مبلغ420,000ریال
ماهانه


تحویل آنی سرویس


512 مگابایت
رم

25 گیگابایت
فضا

100 گیگابایت
ترافیک

1
آی پی

1 هسته
پردازنده

ایران
محل سرور

وی پی اس ایران پلان 2


شروع از   مبلغ720,000ریال
ماهانه


تحویل آنی سرویس


1 گیگابایت
رم

45 گیگابایت
فضا

200 گیگابایت
ترافیک

1
آی پی

2 هسته
پردازنده

ایران
محل سرور

وی پی اس ایران پلان 3


شروع از   مبلغ920,000ریال
ماهانه


تحویل آنی سرویس


2 گیگابایت
رم

65 گیگابایت
فضا

300 گیگابایت
ترافیک

1
آی پی

3 هسته
پردازنده

ایران
محل سرور

وی پی اس ایران پلان 4


شروع از   مبلغ1,520,000ریال
ماهانه


تحویل آنی سرویس


4 گیگابایت
رم

85 گیگابایت
فضا

400 گیگابایت
ترافیک

1
آی پی

4هسته
پردازنده

ایران
محل سرور