مرواهاست

سرور مجازی ایران

وی پی اس 1


   مبلغ600,000ریال
ماهانه


1هسته پردازنده

512مگابایت رم

25گیگا بایت فضا

100گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 2


   مبلغ950,000ریال
ماهانه


2هسته پردازنده

1گیگابایت رم

45گیگا بایت فضا

200گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 3


   مبلغ1,300,000ریال
ماهانه


3هسته پردازنده

2گیگابایت رم

65گیگا بایت فضا

300گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 4


   مبلغ2,100,000ریال
ماهانه


4هسته پردازنده

4گیگابایت رم

85گیگا بایت فضا

400گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس