مرواهاست

سرور مجازی خارج

وی پی اس امریکا پلان 1


شروع از   مبلغ420,000ریال
ماهانه


تحویل آنی سرویس


512 مگابایت
رم

25 گیگابایت
فضا

1ترابایت
ترافیک

1
آی پی

1 هسته
پردازنده

آمریکا
محل سرور

وی پی اس امریکا پلان 2


شروع از   مبلغ720,000ریال
ماهانه


تحویل آنی سرویس


1گیگابایت
رم

45 گیگابایت
فضا

2ترابایت
ترافیک

1
آی پی

2 هسته
پردازنده

آمریکا
محل سرور

وی پی اس امریکا پلان 3


شروع از   مبلغ920,000ریال
ماهانه


تحویل آنی سرویس


2 گیگابایت
رم

65 گیگابایت
فضا

3ترابایت
ترافیک

1
آی پی

3 هسته
پردازنده

آمریکا
محل سرور

وی پی اس امریکا پلان 4


شروع از   مبلغ1,520,000ریال
ماهانه


تحویل آنی سرویس


4 گیگابایت
رم

85 گیگابایت
فضا

4 ترابایت
ترافیک

1
آی پی

4 هسته
پردازنده

آمریکا
محل سرور