سرورمجازی اقتصادی ایران

وی پی اس 2


   مبلغ2,200,000ریال
ماهانه


1هسته پردازنده

1گیگابایت رم

75گیگا بایت فضا

پهنای باند 400 گیگابایت

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 3


   مبلغ3,000,000ریال
ماهانه


2هسته پردازنده

2گیگابایت رم

90گیگا بایت فضا

پهنای باند 600 گیگابایت

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 4


   مبلغ4,600,000ریال
ماهانه


3هسته پردازنده

3گیگابایت رم

120گیگا بایت فضا

پهنای باند 800 گیگابایت

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس