سرورمجازی اقتصادی ایران

وی پی اس 1


   مبلغ1,150,000ریال
ماهانه


1هسته پردازنده

512مگابایت رم

50گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 2


   مبلغ1,700,000ریال
ماهانه


1هسته پردازنده

1گیگابایت رم

75گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 3


   مبلغ2,300,000ریال
ماهانه


2هسته پردازنده

2گیگابایت رم

90گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 4


   مبلغ3,600,000ریال
ماهانه


3هسته پردازنده

3گیگابایت رم

120گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس