سرورمجازی اقتصادی ایران

اقتصادی 3


   مبلغ4,500,000ریال
ماهانه


2هسته پردازنده

2مگابایت رم

90گیگا بایت فضا

600 گیگابایت

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


اقتصادی 4


   مبلغ6,200,000ریال
ماهانه


3هسته پردازنده

3مگابایت رم

120گیگا بایت فضا

800 گیگابایت

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس