سرور مجازی حرفه ای ایران

حرفه ای 2


   مبلغ4,800,000ریال
ماهانه


2هسته پردازنده

2گیگابایت رم

100گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


حرفه ای 3


   مبلغ6,000,000ریال
ماهانه


4هسته پردازنده

4گیگابایت رم

200گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


حرفه ای 4


   مبلغ7,000,000ریال
ماهانه


4هسته پردازنده

6گیگابایت رم

250گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس