مرواهاست

سرور مجازی حرفه ای ایران

وی پی اس 1


   مبلغ2,200,000ریال
ماهانه


2هسته پردازنده

2گیگابایت رم

100گیگا بایت فضا

500گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 2


   مبلغ3,300,000ریال
ماهانه


3هسته پردازنده

3گیگابایت رم

140گیگا بایت فضا

600گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 3


   مبلغ4,200,000ریال
ماهانه


4هسته پردازنده

4گیگابایت رم

200گیگا بایت فضا

700گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 4


   مبلغ4,800,000ریال
ماهانه


4هسته پردازنده

6گیگابایت رم

250گیگا بایت فضا

800گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس