سرور مجازی حرفه ای ایران

وی پی اس 1


   مبلغ3,200,000ریال
شهري


2هسته پردازنده

2گیگابایت رم

100گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 2


   مبلغ4,800,000ریال
شهري


3هسته پردازنده

3گیگابایت رم

140گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 3


   مبلغ6,000,000ریال
شهري


4هسته پردازنده

4گیگابایت رم

200گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 4


   مبلغ7,000,000ریال
شهري


4هسته پردازنده

6گیگابایت رم

250گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس