مرواهاست

سرور مجازی حرفه ای ایران

وی پی اس 1


   مبلغ1,800,000ریال
Mensalmente


2هسته پردازنده

2گیگابایت رم

100گیگا بایت فضا

500گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 2


   مبلغ2,750,000ریال
Mensalmente


3هسته پردازنده

3گیگابایت رم

140گیگا بایت فضا

600گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 3


   مبلغ3,500,000ریال
Mensalmente


4هسته پردازنده

4گیگابایت رم

200گیگا بایت فضا

700گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 4


   مبلغ4,000,000ریال
Mensalmente


4هسته پردازنده

6گیگابایت رم

250گیگا بایت فضا

800گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس