مرواهاست

سرور مجازی پرسرعت ایران

وی پی اس 1


   مبلغ2,750,000ریال
ماهانه


2هسته پردازنده

2گیگابایت رم

25گیگا بایت فضا SSD

200گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 2


   مبلغ4,500,000ریال
ماهانه


4هسته پردازنده

4گیگابایت رم

50گیگا بایت فضا SSD

300گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 3


   مبلغ5,600,000ریال
ماهانه


6هسته پردازنده

8گیگابایت رم

80گیگا بایت فضا SSD

400گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 4


   مبلغ6,200,000ریال
ماهانه


8هسته پردازنده

12گیگابایت رم

100گیگا بایت فضا SSD

500گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 5


   مبلغ7,150,000ریال
ماهانه


12هسته پردازنده

16گیگابایت رم

120گیگا بایت فضا SSD

600گیگابایت پهنای باند

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس