سرور مجازی پرسرعت ایران

پرسرعت 1


   مبلغ3,600,000ریال
ماهانه


2هسته پردازنده

2گیگابایت رم

25گیگا بایت فضا SSD

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


پرسرعت 2


   مبلغ6,000,000ریال
ماهانه


4هسته پردازنده

4گیگابایت رم

50گیگا بایت فضا SSD

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


پرسرعت 3


   مبلغ9,000,000ریال
ماهانه


6هسته پردازنده

8گیگابایت رم

80گیگا بایت فضا SSD

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


پرسرعت 4


   مبلغ11,000,000ریال
ماهانه


8هسته پردازنده

12گیگابایت رم

100گیگا بایت فضا SSD

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


پرسرعت 5


   مبلغ14,000,000ریال
ماهانه


12هسته پردازنده

16گیگابایت رم

120گیگا بایت فضا SSD

پهنای باند نامحدود منصفانه

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس