سرور مجازی خارج

وی پی اس 2


   مبلغ2,800,000ریال
ماهانه


2هسته پردازنده

1گیگابایت رم

45گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 3


   مبلغ3,600,000ریال
ماهانه


3هسته پردازنده

2گیگابایت رم

65گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس


وی پی اس 4


   مبلغ5,500,000ریال
ماهانه


4هسته پردازنده

4گیگابایت رم

85گیگا بایت فضا

پهنای باند نامحدود

1عدد آی پی

تحویل آنی سرویس