هاست فریم ورک

فریم ورک 1


 
مبلغ720,000ریال
ماهانه


1 گیگا بایت فضا
نامحدود
کنترل پنل سی پنل


فریم ورک 2


 
مبلغ920,000ریال
ماهانه


2 گیگا بایت فضا
نامحدود ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


فریم ورک 3


 
مبلغ1,740,000ریال
ماهانه


5 گیگا بایت فضا
نامحدود ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


فریم ورک 4


 
مبلغ2,960,000ریال
ماهانه


10 گیگا بایت فضا
نامحدود ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل


فریم ورک 5


 
مبلغ6,160,000ریال
ماهانه


40 گیگا بایت فضا
نامحدود ترافیک ماهانه
کنترل پنل سی پنل