مرواهاست

مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'catch all'

تنظیمات Catch-All Email در سی پنل
Catch All Email چیست؟کاربرد گزینه Catch All Email، زمانی است که به ایمیلی نا موجود و غیرمعتبر در...