مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'cron'

CronJob در سی پنل
Cron یک سرویس زمانبندی است که وظیفه اجرای روتین‌های خاصی را در زمان مشخص بر عهده دارد. در واقع...