مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'redirect'

Site Redirection در سی پنل
کاربرد ریدارکت، جهت فوروارد دامنه، یا زیر دامنه به مسیر جدید می باشد. در واقع هنگامی که آدرس...